Dojo regels

Bij het betreden van de dojo dien je te houden aan de ‘dojo-etiquette’ . Met deze regels bevorder je een zo optimaal mogelijke trainingssfeer. Aikido is heeft een Japanse cultuur. Het bekendste is buigen i.p.v. een hand geven. In de training leer je veel dojo regels van de docent.

Respect, Veiligheid en Hygiëne

Een goede persoonlijke hygiëne o.a. dat je teen- en vingernagels kort geknipt zijn, dit ter voorkoming van verwondingen. Draag schone, correcte kleding, draag geen horloge, sieraden en sokken. Geen alcohol of drugs en let op het effect van medicijnen. Ligt de leraar in over een eventuele blessure of handicap. Als de leraar heeft plaatsgenomen groet je op zijn aangeven gezamenlijk de kamiza. Hierna groeten de leerlingen de leraar elkaar met de begroeting: “One gaishi masu”.

Aan het einde van de les neemt iedereen weer plaats in seiza en groet op aangeven van de leraar de kamiza. Hierna groeten de leerlingen en de leraar
“Domo arigato gosai mashita” (bedankt voor de les).
Als je begint met de oefening groet je je partner. Na afloop groet je je partner weer als dank voor de training. Blijf tijdens de training attent, gedisciplineerd en oplettend. Zo ontwikkel je vaardigheden als zanshin, een voortdurende en compleet bewustzijn van je omgeving en fudoshin, het onverstoorbaar blijven ondanks dat er inbreuk op je gestel wordt gepleegd. De etiquette van aikido is een onderdeel van respect en pedogiek van de trainingen. Als je onder de les de dojo wilt verlaten, om een dringende reden, waarschuw je de leraar. Zo voorkom je dat als er iets ernstigs aan de hand zou zijn, men je niet uit het oog verliest. Bij een blessure of verwonding, onderbreek je de training, om de blessure te (laten) verzorgen, zodat de blessure niet erger wordt. Meld je bij de leraar.